Thế giới thời trang và quần áo ngày nay đã thu hút được một lượng lớn khán giả thông qua sự lan truyền của các công nghệ thông tin và truyền thông, đặc biệt là phương tiện truyền thông xã hội và số lượng lớn người dùng Internet. Các thiết kế mới nhất là của East and West Fashion House. […]