Đại Sứ Quán Iran tại Hà Nội – Việt Nam

Đại sứ quán Iran tại Hà Nội hỗ trợ công dân Việt Nam Cung cấp các thông tin kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục,… giúp công dân Việt Nam hiểu hơn về Iran Hỗ trợ thôn tin cho công dân Việt Nam về điều kiện và quá trình nhận quốc tịch Iran Địa chỉ và thông tin muốn […]

IRAN có bao nhiêu dân số?

Dân số iran hiện nay Dân số Iran hiện tại đang đứng thứ 18 so với thế giới. Với dân số là 83.182.490 người. Thống kê này được công bố vào Tháng 12/2019. Đến hiện tại ngày 2/2020 là 83.566.856 người. Iran có diện tích rất lớn là 1.648.000 km² đứng thứ 17 so với thế giới và đứng thứ […]