Iran trở thành một nước cộng hòa Hồi giáo vào năm 1979, khi chế độ quân chủ bị lật đổ và các giáo sĩ nắm quyền kiểm soát chính trị dưới thời nhà lãnh đạo tối cao Ayatollah Khomeini. Cuộc cách mạng Iran chấm dứt sự cai trị của Shah, người đã xa lánh các lực lượng tôn giáo, chính […]