IRAN có bao nhiêu dân số?

Dân số iran hiện nay Dân số Iran hiện tại đang đứng thứ 18 so với thế giới. Với dân số là 83.182.490 người. Thống kê này được công bố vào Tháng 12/2019. Đến hiện tại ngày 2/2020 là 83.566.856 người. Iran có diện tích rất lớn là 1.648.000 km² đứng thứ 17 so với thế giới và đứng thứ 2 ở khu vực Tây Á. Nên m...